Jak probíhaly obhajoby seminárních prací

22.03.2011

Tento víkend jsem zasedl v komisích, které hodnotily Vaše seminární práce. Celkové výsledky nebyly špatné. Je však třeba podotknout několik zásadních informací. Každý z Vás by si měl svoji práci před odevzdáním přečíst. Věřte nebo ne, ale existují lektoři, kteří navrhují hodnocení „nedostatečně“ i za špatné „i“ či „y“, které přehlédnete ve shodě podmětu s přísudkem.
Dále Vám doporučuji vědět, co máte ve své práci napsáno. Není možné mít v teoretické části práce matici BCG a pak ji při prezentaci nebýt sto nakreslit na tabuli.
Další věcí, na kterou je třeba upozornit, jsou čísla, která prezentujete. Vypadá opravdu zvláštně, když u výzkumu, který proběhl na N = 40, prezentujete, že 4 % respondentů udělala to a to, když víme, že jeden respondent reprezentuje 2,5 %. Čili 4 % odpovídá 1,6 člověka? Divné, že?
Posledním doporučením je, že když děláte analýzy, prezentujte výsledky pomocí grafů a tabulek, nikoli pouze opisem v textu.
Další rady máte na internetových stránkách školy.

komentáře (1)
Ing. Aleš Marek, Ph.D.

Další články autora: