Cena TV reklamy vs. nezaměstnanost

14.12.2012

10.12. 2012 Dvě kontrastní zprávy ke mně dnes dorazily.

Tou první je informace o plánovaném zvýšení ceny za TV reklamu stanicí Prima i Nova v roce 2013.

TV Prima ruší agenturní provizi, čili jinými slovy zdražuje o 17.6%, dále zavádí víkendový příplatek 5 %, zvyšuje příplatek za listopad, ve kterém k obvyklé ceně dosud násobené 1,3x bude inzerent muset přidat 1,35 násobek normální ceny.

Nova jde ještě dál. Zavádí super prime-time (19:30-21:30), ve kterém zvedá cenu stávajícím klientům (tj. těm s celoročním kontraktem) o 20 % a těm, kteří nakupují jen po měsících o 80 %!!!

Mezi extrakousky, které stanice Nova vymyslela, je zavedení povinné předplatby kampaně. Celoroční klienti musí složit 10 % z celé plánované útraty (optimisté tomu mohou říkat investice) před první kampaní, klienti nakupující čas po měsících mají (s výjimkou ledna a února) povinnost zaplatit předem celých 100 %.

Druhá zpráva, která ostře kontrastuje s tou první, je fakt, že v ČR v listopadu opět vzrostla nezaměstnanost, z říjnových 8,5 na 8,7 procenta. Pracovní úřady registrují 508498 nezaměstnaných (o 2,4 % více než loni!!!).

Kdo je vítězem? Jednoznačně kapitálově silné nadnárodní koncerny.

Když malá firma horko těžko vyvine nový produkt, kterému vytvořila odpovídající marketingový mix, musí zažít ponižující a vysoce nákladné jednání s řetězci, aby produkt vůbec dostala na regál. Aby si zákazník takový produkt koupil, musí ho začít propagovat např. TV reklamou. Při podmínkách uvedených výše malou firmu tedy čekají nejméně dvě další ponížení, první při jednání s mediální agenturou, druhé při jednání s úvěrující bankou. Hrůza.

Ani jedna stanice za licenci na TV vysílání nic nezaplatila a nic nadále neplatí. Svým lobbingem zástupci TV stanic takřka odstranili možnost malých firem inzerovat alespoň na kanálech ČT, protože přesvědčili zákonodárce o nutnosti omezit podíl reklamy ve vysílání veřejnoprávní televize.

Naše hospodářství je třetí kvartál v recesi. Myslí si někdo, že výše uvedené tento trend obrátí? O tom já osobně tedy velmi pochybuji a doufám, že zbývající čeští podnikatelé neztratí poslední zbytky motivace k podnikání.

komentáře (0)
Ing. Aleš Marek, Ph.D.

Další články autora: